#มิตซูแพร่ดูแลทุกคัน..ปลอดภัยทุกคน ออกหน่วยให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส-19 ในรถยนต์ทุกยี่ห้อฟรี‼️ ทุกคัน ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.แพร่