มิตซูแพร่ไม่ทิ้งกัน มอบสิ่งของให้ รพ.สนามจังหวัดแพร่

#มิตซูแพร่ ไม่ทิ้งกัน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ร่วมสนับสนุนพัดลม จำนวน 20 ตัว ให้กับโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจังหวัดแพร่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นทั้งในจังหวัด และจากโครงการ คนแพร่ไม่ทิ้งกัน มิตซูแพร่ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ร่วมบริจาคช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยได้ที่ รพ.สนามจังหวัดแพร่ หอประชุม อบจ.แพร่ – กอเปา โทร.061-2675959 ***************************
รายละเอียดเพิ่มเติม
In Box : m.me/mitsuphrae
☎054-625232-5
📱 086-1929900 (ฝ่ายขาย)
📱 081-0315885 นัดหมายพ่นฆ่าเชื้อภายในรถยนต์
📱 084-3788549 นัดหมายเช็คระยะ
LINE : @Mitsuphrae #มิตซูแพร่ #คนแพร่ไม่ทิ้งกัน #สนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ #กิจกรรมดีดีเพื่อสังคม #แพร่ยนตรการมิตซู #เราจะร่วมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน