มิตซูแพร่…ดูแลทุกคันปลอดภัยทุกคน ออกหน่วยให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส-19 ในรถยนต์ทุกยี่ห้อ! ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาแพร่