#มิตซูแพร่ ร่วมสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้า ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่

มิตซูแพร่ไม่ทิ้งกัน กับกิจกรรมดีดีเพื่อสังคม เราจะสู้ไปด้วยกัน #มิตซูแพร่ มิตซูแพร่อยู่คู่คนแพร่ด้วยกัน