#มิตซูแพร่ ออกหน่วยให้บริการพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ในรถยนต์ทุกยี่ห้ออย่างต่อเนื่อง #ดูแลทุกคันปลอดภัยทุกคน