#มิตซูแพร่ เคียงข้างคุณ เคียงข้างสังคม ออกหน่วยให้บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส-19 ในรถยนต์ทุกยี่ห้อฟรี ที่ เทศบาลเด่นชัย และสถานีตำรวจภูธรเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่