สานต่อความดี เพื่อสังคม ในวันที่คลังเลือด รพ.แพร่ ขาดแคลน”มิตซูแพร่บริจาคโลหิต”