👉มิตซูแพร่ ห่วงใยดูแลคุณ… 🚗🚗ตั ว ห่ า ง . . แต่ดูแลรถคุณ ไม่ (เคย) ห่าง เราดูแล…คุณแค่ขับ ให้คุณมั่นใจ

4 ขั้นการให้บริการของโชว์รูมและศูนย์บริการ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคงิด-19 ฟรี ! บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ เชื้อไวรัส สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 – 16 มิถุนายน 2563

*เงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม:https://bit.ly82VBSLRT และศูนย์บริการแพร่ยนตรการมิตซู มั่นใจทุกการบริการ มั่นใจทีมงาน มั่นใจทุกเดินทาง กับศูนย์บริการ “มิตซูแพร่” เราดูแล…คุณแค่ขับ