มิตซูแพร่…ส่งมอบรถถึงบ้านลูกค้า พร้อมบริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกครั้ง #สร้างความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด 100%