เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดแพร่

รายงานเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดแพร่

สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดแพร่จากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องจากพายุฮีโกส ทำให้ระดับแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มวลน้ำได้ทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดแพร่ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างชุมชนเชตวัน ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้คาดการณ์หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น้ำก็จะลดระดับลงเป็นปกติ มิตซูแพร่ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดแพร่ ผ่านวิกฤตนี้ไปโดยเร็ว