ทีมงานมิตซูแพร่ “มาตรการความปลอดภัย ใส่ใจผู้รับบริการ” ป้องกันไวรัสโควิด-19