มิตซูแพร่ปันสุข…สู่ชุมชน รร.บ้านปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ #มิตซูแพร่ #CSRเพื่อสังคม