มิตซูแพร่เราจะไม่ทิ้งกัน’👉 มอบแมสผ้า 3 ชั้น จำนวนหนึ่ง ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลแพร่