มิตซูแพร่ ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ด่านโควิด-19 #เมืองแพร่ต้องรอดปลอดโควิด19