ร่วมใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

  •  เนื่องจากสภาพอากาศบางพื้นที่ของจังหวัดแพร่ประสบกับค่ามลภาวะสูง. ด้วยความห่วงใย. ท่านและทีมงานราชการจึงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์. และแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน
  • บริษัท แพร่ยนตรการ มิตซู จำกัด ได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัย ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่. ดร กานต์เปรมปีด์ ชิตานนท์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจังหวัดแพร่
  • ในฐานะองค์กรเอกชนรู้สึกยินดีที่มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการณรงค์สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของชุมชนจังหวัดแพร่