วันเด็กแห่งชาติมิตซูแพร่ 2563

  • มิตซูแพร่ ✅แจกใหญ่ ✅แจกจริง 💯 วันเด็กแห่งชาติมิตซูแพร่2563
  • ✴สนุกสนานกันถ้วนหน้า สนุกยังไง‼ให้ภาพบรรยาย ความรู้สึกของผู้ร่วมงานกันเลยค่ะ❤
  • 🙏🏿🙏🏿ขอบพระคุณสำหรับโครงการดีดี ของบริษัทแพร่ยนตรการมิตซู จำกัด ที่มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานเรียนดี ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันทำให้องค์กรก้าวไกล ไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน
  • 😊😊ขอบคุณที่ทำให้เด็กๆ มีแรงผลักดันในการที่จะตั้งใจเรียน