#มิตซูแพร่ ร่วมส่งกำลังใจสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม ให้บุคลากรการแพทย์ด่านหน้า ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่