M-CARE ดูแลกันยาวๆ รับเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อนำรถเข้าเช็กระยะอย่างต่อเนื่อง พร้อมโปรเด็ดรับหน้าฝน

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566


1. ชุดก้านปัดน้ำฝนพร้อมน้ำยาเช็ดกระจก ราคาเริ่มต้น 490 บาทต่อชุด (รวม VAT) ชุดยางใบปัดน้ำฝนราคาเริ่มต้น 190 บาทต่อชุด (รวม VAT) และน้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ราคาพิเศษเพียง 65 บาท (รวม VAT)


สำหรับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์มิตซูบิชิรุ่นไทรทัน ปาเจโร สปอร์ต มิราจ แอททราจ เอ็กซ์แพนเดอร์ และเอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี

 • ลูกค้าสามารถใช้บริการซื้อและเปลี่ยนชุดก้านปัดน้ำฝนพร้อมน้ำยาเช็ดกระจก ราคาพิเศษมูลค่า 490 บาท จากราคาปกติ 658 บาท สำหรับรุ่นมิราจ รุ่นแอททราจ สำหรับรถรุ่นไทรทัน (รุ่นปี 2005-2014) และปาเจโร สปอร์ต (รุ่นปี 2008-2014) ราคาพิเศษมูลค่า 490 บาท จากราคาปกติ 679 บาท สำหรับรถรุ่นไทรทัน (รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน) และปาเจโร สปอร์ต (รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน) ราคาพิเศษมูลค่า 550 บาท จากราคาปกติ 789 บาท สำหรับรถรุ่น เอ็กซ์แพนเดอร์ ราคาพิเศษมูลค่า 1,490 จากราคาปรกติ 1,958 บาท และ สำหรับรถรุ่น เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ราคาพิเศษมูลค่า 890 จากราคาปรกติ 1,161 บาท (ส่วนลดดังกล่าวไม่รวม ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)
 • ลูกค้าสามารถใช้บริการซื้อและเปลี่ยนชุดยางใบปัดน้ำฝนราคาพิเศษมูลค่า 290 บาท จากราคาปกติ 391 บาท สำหรับรุ่นมิราจ รุ่นแอททราจ สำหรับรถรุ่นไทรทัน (รุ่นปี 2005-2014) และปาเจโร สปอร์ต (รุ่นปี 2008-2014) ราคาพิเศษมูลค่า 190 บาท จากราคาปกติ 235 บาท สำหรับรถรุ่นไทรทัน (รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน) และปาเจโร สปอร์ต (รุ่นปี 2015-ปัจจุบัน) ราคาพิเศษมูลค่า 390 บาท จากราคาปกติ 482 บาท สำหรับรถรุ่น เอ็กซ์แพนเดอร์ ราคาพิเศษมูลค่า 490 จากราคาปรกติ 605บาท และ สำหรับรถรุ่น เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ราคาพิเศษมูลค่า 490 จากราคาปรกติ 567 บาท (ส่วนลดดังกล่าวไม่รวม ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น รับสิทธิ์ซื้อน้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ราคาพิเศษเพียง 65 บาท จากราคาปกติ 91 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ


2. น้ำยาเคลือบกระจกรถยนต์ ราคาพิเศษ 550 บาท (รวม VAT)


สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น รับสิทธิ์ซื้อน้ำยาเคลือบกระจกรถยนต์ ราคาพิเศษเพียง 550 บาท (รวม VAT) จากราคาปกติ 834.60 บาท ทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ


3. ฟรีบริการอบโอโซน เมื่อรับบริการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ราคาพิเศษ 1,490 บาท (รวมค่าแรงและ VAT)


สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นเมื่อเข้ารับบริการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ราคาเพียง 1,490 บาท โดยราคาดังกล่าวรวมค่าแรงและภาษีมูลค่าเพิ่ม รับฟรีบริการอบโอโซน ลูกค้าสามารถเข้ารับบริการได้ ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ


4. แบตเตอรี่ยี่ห้อมิตซูบิชิราคาพิเศษ เริ่มต้น 2,000 บาท (รวม VAT) พร้อมขยายเวลารับประกันแบตเตอร์รี่เป็น 18 เดือน


สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในราคาพิเศษ 2,000 บาทสำหรับรุ่นรถมิราจ และแอททราจ (รวม VAT) และรุ่นอื่นๆที่เข้าร่วมรายการ พร้อมรับการรับประกันแบตเตอรี่นาน 18 เดือน หรือระยะทาง 30,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) (รับประกันเพิ่มอีก 6 เดือนและระยะทาง 10,000 กิโลเมตร) จากกรณีปกติซึ่งรับประกัน 12 เดือน หรือระยะทาง 20,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) โดยกรณีที่แบตเตอรี่เกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การรับประกัน เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานโดยปกติเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานอย่างประมาทเลินเล่อ หรืออุบัติเหตุ ซึ่งหมายรวมถึง กรณีชาร์จหรือบรรจุไฟเกิน (Over Charging), ไม่ชาร์จไฟ หรือปล่อยให้ไฟหมดเป็นระยะเวลานาน (Over Discharging), เติมสารเคมีหรือของเหลวอื่น ๆ ที่มิใช่น้ำกลั่นลงในแบตเตอรี่, และการใช้งานผิดประเภท เช่น ใช้เพื่อการเชื่อมเหล็ก, ปล่อยให้เปลือกหรือฝาแบตเตอรี่แตกชำรุด รวมถึงกรณีที่แบตเตอรี่ผ่านการดัดแปลง, ซ่อมแซมหรือเกิดความเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของลูกค้า โปรดปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์โดยเคร่งครัด


5. ตรวจเช็กฟรี 22 รายการ และตรวจเช็กเครื่องยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ MUT-III ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ


สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น เมื่อเข้ารับบริการ ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ รับฟรีทันที บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้น 20 รายการ พร้อมตรวจเช็กสภาพแบตเตอรี่ด้วยเครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่, ตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรกด้วยเครื่องตรวจวัดความชื้นน้ำมันเบรก และตรวจเช็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ MUT-III รวมทั้งสิ้น 23 รายการ มูลค่ารวม 400 บาท


6. รับสิทธิผ่อนดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ และ ผ่อน 0% นาน 6 เดือนสำหรับค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการ


ลูกค้ารับสิทธิผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระนาน 10 เดือน ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงศรีอยุธยา, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด เมื่อลูกค้าซื้อและเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (ภายหลังหักส่วนลด) ต่อ 1 ใบเสร็จ และ รับสิทธิผ่อนอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับการผ่อนชำระนาน 6 เดือน ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด, ธ.กรุงศรีอยุธยา และบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด เมื่อเข้ารับบริการอื่นๆ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ โดยจะต้องมียอดค่าใช้จ่ายในศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ (ภายหลังหักส่วนลด) ทั้งนี้หากเป็นการซื้อสินค้าจะต้องติดตั้งหรือรับบริการที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิเท่านั้น ลูกค้าจะสามารถเลือกใช้สิทธิผ่อน 0% ของบัตรเครดิตธนาคารใดได้นั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ท่านเข้าใช้บริการ


7. เมื่อเข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ รับฟรียางรถยนต์ 1 เส้น เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นเดียวกัน 3 เส้น หรือส่วนลดสูงสุดมูลค่า 1,000 บาท สำหรับการซื้อยางรถยนต์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของยางรถยนต์)


สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในปัจจุบันเมื่อเข้าใช้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ร่วมรายการ เมื่อซื้อยางรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่ร่วมรายการ รุ่นใดรุ่นหนึ่งเพียงรุ่นเดียวจำนวน 3 เส้น รับฟรีทันที ยางรถยนต์รุ่นเดียวกันจำนวน 1 เส้น ทั้งนี้ ยางรถยนต์เส้นที่แถมจะต้องเป็นรุ่นเดียวกับยางรถยนต์รุ่นที่ซื้อเท่านั้น หรือรับส่วนลดค่ายางรถยนต์มูลค่าสูงสุดเส้นละ 250 บาท เมื่อซื้อยางรถยนต์รุ่นอื่นๆซึ่งมีจำหน่ายภายในศูนย์บริการตามที่กำหนด โดยส่วนลดดังกล่าวเป็นส่วนลดก่อนคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าแรง, ค่าติดตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศ


เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก เอ็มแคร์ สำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิ


1. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์การเป็นสมาชิก เอ็มแคร์ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยไม่รวมถึงลูกค้านิติบุคคล


2. สมาชิก เอ็มแคร์ แบ่งระดับของสมาชิกออกเป็น 7 ระดับ ตามประวัติการเข้ารับบริการเช็กระยะที่ศูนย์บริการ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ระดับ Member (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 1-4 ครั้ง)
 • ระดับ Silver (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 5 ครั้ง)
 • ระดับ Silver+ (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 7 ครั้ง)
 • ระดับ Gold (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 9 ครั้ง)
 • ระดับ Gold+ (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 11 ครั้ง)
 • ระดับ Platinum (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 13 ครั้ง)
 • ระดับ Platinum+ (เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่อง 15 ครั้งขึ้นไป)
  ทั้งนี้ การเช็กระยะต้องเป็นไปตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถยนต์และมาตรฐานที่บริษัทกำหนด (“บริการเช็คระยะ”) โดยประวัติที่เข้ารับบริการเพื่อแบ่งระดับสมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต่ 1 มกราคม 2557


3. เฉพาะการเข้ารับบริการเช็คระยะที่ต่อเนื่องกันเท่านั้น ที่จะถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยในการพิจารณาระดับของสมาชิก เอ็มแคร์ โดยทุกๆ 12 เดือนต้องเข้ารับบริการเช็คระยะอย่างน้อย 2 ครั้ง ตามที่ระบุในสมุดคู่มือรถยนต์และมาตรฐานที่บริษัทกำหนด


4. สมาชิก เอ็มแคร์ จะได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างกันตามระดับของสมาชิกตามที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้าสามารถเลื่อนระดับสมาชิกของตนเองได้ เมื่อเข้ารับบริการเช็คระยะต่อเนื่องกัน 2 ครั้ง ภายใน 12 เดือน ยกเว้นการเลื่อนระดับจาก Member เป็น Silver จะต้องเข้ารับบริการเช็คระยะตามมาตรฐานทุก 6 เดือนหรือ 10,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ต่อเนื่องกัน 5 ครั้ง


5. ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้เป็นสมาชิก เอ็มแคร์ นำรถยนต์มาเข้ารับบริการเช็คระยะน้อยกว่า 2 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน จะถูกลดระดับสมาชิกลงหนึ่งระดับ แต่หากเป็นระดับ Silver จะถูกลดระดับลงมาเป็นระดับ Member ทันที


6. ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้เป็นสมาชิก เอ็มแคร์ ระดับใดก็ตามไม่นำรถยนต์มาเข้ารับบริการเช็คระยะภายใน 12 เดือนนับจากการเข้ารับบริการเช็คระยะครั้งล่าสุดจะถูกลดระดับลงมาเป็นระดับ Member ทันที


7. ลูกค้าไม่สามารถโอนสถานะสมาชิก เอ็มแคร์ ไปให้บุคคลอื่นได้


8. ในกรณีที่ลูกค้าผู้เป็นสมาชิก เอ็มแคร์ ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่ ลูกค้ามีสิทธิโอนสิทธิของสมาชิก เอ็มแคร์ ตามระดับที่ลูกค้าได้รับ ไปยังรถยนต์มิตซูบิชิคันใหม่เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้ โดยลูกค้าไม่สามารถนำรถยนต์มิตซูบิชิคันเดิมมารับสิทธิประโยชน์ได้อีก


9. เฉพาะลูกค้าเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี จะได้รับการจัดระดับเป็นสมาชิก เอ็มแคร์ ระดับ Platinum+ หลังจากที่นำรถยนต์มาเข้ารับบริการเช็คระยะ ณ ศูนย์บริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิครั้งแรก


10. ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสมาชิก เอ็มแคร์ ได้ที่แอปพลิเคชัน M Drive หรือตรวจสอบกับผู้จำหน่าย
รถยนต์มิตซูบิชิ


เงื่อนไขการรับและใช้คูปอง (Coupon Privilege)


• การใช้จ่ายครบทุก 500 บาท* สำหรับการเข้ารับบริการหลังการขาย ณ ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 เป็นต้นไป รับคูปองส่วนลด (e-Voucher) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น M-Drive รายละเอียดตามตารางด้านล่างดังต่อไปนี้

ระดับสมาชิกมูลค่าคูปองส่วนลด (บาท)ทุก ๆ ค่าใช้จ่าย 500 บาท*
Platinum+75
Platinum
Gold+50
Gold
Silver+25


* หลังหักส่วนลด แต่ก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าชำระเงินจริงโดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าเคลมจากบริษัทประกันภัยและ Mitsubishi Service Package


• คูปองส่วนลดแต่ละใบ สามารถใช้งานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยมูลค่าคูปองไม่สามารถทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้


• คูปองส่วนลดจะถูกส่งให้กับลูกค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่น M-Drive ภายใน 14 วัน เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น


• กรณีลูกค้าขายรถคันปัจจุบันที่มีคูปองส่วนลดจะสามารถโอนคูปองดังกล่าวไปยังรถคันอื่นที่มีชื่อเจ้าของเดียวกันได้ (จำกัดเฉพาะรถยนต์มิตซูบิชิเท่านั้น)


• สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการใช้จ่ายภายในโชว์รูมและศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศเท่านั้น


• คูปองมีอายุ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าชำระเงินค่าบริการ


• จำกัดการให้คูปองสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท / การเข้ารับบริการ / หมายเลขตัวถัง / วัน


• การคำนวณมูลค่าคูปองเป็นการคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าชำระเงินจริงเฉพาะค่าใช้จ่ายอะไหล่และเคมีภัณฑ์เท่านั้น (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิเช่น ค่าแรง ค่าซ่อมสีและตัวถัง น้ำมันเครื่องยนต์ทุกชนิด อุปกรณ์ตกแต่ง สินค้าRalliart ค่าอะไหล่และสินค้าอื่นๆ ที่มิได้จัดจำหน่ายโดย บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
และ การใช้บริการภายใต้ Mitsubishi Service Package)


• คูปองส่วนลดใช้เป็นส่วนลดของค่าใช้จ่ายสุทธิซึ่งหลังหักส่วนลดอื่น ๆ แล้ว


• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคูปองที่ได้มาจากการถ่ายภาพหน้าจอ (Screen Capture)


• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดย


สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายและอะไหล่ที่ร่วมรายการ รวมถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ที่ (QR Code) ด้านล่าง และศูนย์บริการมิตซูบิชิ ทั่วประเทศ


ขยายเวลา!!!… ดาวน์โหลด M-Drive ก่อนหมดสิทธิ์รับคูปอง


ลูกค้ามิตซูบิชิที่เข้ารับบริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 – กันยายน 2566 และมีสิทธิ์รับคูปองส่วนลด บริษัทฯ จะขอทำการสงวนสิทธิ์การให้คูปองส่วนลดแก่ลูกค้าที่ไม่ได้ดาวน์โหลด และเพิ่มรถลงในแอปพลิเคชัน M-Drive ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 สอบถามรายละเอียดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M-Drive และข้อมูลเพิ่มเติมที่ MITSUBISHI CALL CENTER โทร. 02-079-9500

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน M-Drive ได้ทั้ง iOS และ Android เพื่อรับสิทธิ์

เจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน M-Drive และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์กับโปรแกรม M-CARE ดูแลกันยาวๆ ยิ่งเช็กระยะต่อเนื่อง ยิ่งได้รับสิทธิพิเศษมากกว่า*

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *